Leif Lundin Consulting AB

Välkommen

Företaget arbetar med konsulttjänster inom området
säkerhet, främst med Strategiskt säkerhetsarbete,
t.ex. analys, dokumentation och organisation.

Även Systematiskt brandskyddsarbete utgör
en betydande del av våra uppdrag.

Leif Lundin är EU-certifierad som Brandskyddskoordinator
av Svenska Brandskyddsföreningen.