Leif Lundin Consulting AB

Tjänster

Strategiskt säkerhetsarbete

Säkerhetsfrågor blir en allt viktigare fråga i många organisationer. Man behöver

skapa en trygg miljö för de anställda, och ha en väl genomarbetad krisplan, och

olycksberedskap som fungerar i praktiken.

Vi har också lång erfarenhet av att arbete med säkerhetsfrågor i samband med

event och arrangemang.

Läs mer »

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av

storlek och verksamhet; alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd.

Ingen verksamhet är dock den andra lik. I många organisationer saknas kunskap

om hur man metodiskt ska gå igenom sitt behov av brandskydd, se till att det

fungerar och att hela organisationen har den kunskap och det material som

krävs för att förebygga brand.

Läs mer »