Leif Lundin Consulting AB

Företaget

Leif Lundin Consulting AB är ett konsultföretag i
säkerhetsbranschen. Företaget ägs och drivs av
Leif Lundin. Leif har cirka 25 års erfarenhet inom
området säkerhet, varav 15 år som konsult. Se
vidare under flikarna affärsidé och tjänster.

För mer information och referenser hänvisas till
mail via info@lundinconsulting.se.