Leif Lundin Consulting AB

Affärsidé

- att med insikt, kunskap och sunt förnuft bistå våra kunder med
funktionella säkerhetslösningar på ett professionellt sätt.

Med insikt, kunskap och sunt förnuft menar vi att det krävs stor erfarenhet
och kompetens inom området säkerhet, tillsammans med förståelse för
kundens verksamhet, för att kunna presentera råd och lösningar som
kunden kan acceptera och implementera.

Funktionella lösningar avser instruktioner, rutiner och installationer för
säkerhet som väl fungerar i det dagliga arbetet och ej skapar onödiga
hinder eller begränsningar. Man ska inte bygga ett "Fort Knox" (där så
inte krävs) utan fastmer genom delaktighet och förståelse skapa de

rätta förutsättningarna för en säker, avbrottsfri verksamhet.

Ett professionellt sätt är att på kundens villkor och med stor seriositet
angripa de problem som orsakar störningar i kundens verksamhet.